Collaborators

Spermatech AS has developed collaboration with academic and non-academic scientific partners.

Norsvin AS

Spermatech is collaborating with Norsvin R&D (a company in the Topigs Norsvin group) on field trials.

sintef_logo_small170

SINTEF

Spermatech is collaborating with SINTEF to improve our sperm activators for field trials. SINTEF is the largest independent research organization in Scandinavia.

uio_logo

University of Oslo

Spermatech is collaborating with the research group of Professor Bjørn Steen Skålhegg at the Institute for Basic Medical Sciences.

evotec

Evotec AG

Spermatech’s high throughput screening experiments have been performed in collaboration with Evotec AG (Germany). The company is a leader in drug discovery and provides high quality research to its partners in the pharmaceutical and biotechnology business.

OUS_logo

Rikshopitalet University Hospital

Spermatech’s research involves a considerable amount of protein crystallization and X-ray crystallography. This work is done in collaboration with Magnar Bjørås’ research group at the Centre for Molecular Biology and Neuroscience at Rikshospitalet University Hospital (RH).

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) finansierer forskning og innovasjon i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Prosjektene skal dekke viktige kunnskapsbehov og ha god brukermedvirkning.

Forskningsrådet

Norges forskningsråd (NFR) er et statlig norsk forvaltningsorgan som finansierer forsknings- og innovasjonsprosjekter. Forskningsrådet har ansvar for å fremme grunn- og anvendt forskning og innovasjon, internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, samt å bidra til samarbeid mellom forskere, næringsliv, forvaltning og andre brukere av forskningsresultater. Forskningsrådet er underlagt Kunnskapsdepartementet og opptrer på oppdrag fra til sammen 15 departementer og forvaltet et budsjett på ca. 10 milliarder kroner i 2020.